Tên công trình: Công trình Billion
Địa chỉ công trình: KCN Phước Đông, tỉnh Tây Ninh
Công việc thực hiện: Thi công bơm PU bể nước thải
Khối lượng: 7,239.00 Kim

Hình ảnh thực tế