Tên công trình: Công trình Chính Tân
Địa chỉ công trình: KCN Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
Công việc thực hiện: Thi công chống thấm bơm PU bể 113 và 112
Khối lượng: 535.00 Kim

Hình ảnh thực tế