Tên công trình: Công trình Hài Mỹ
Địa chỉ công trình: KCN Bình Chuẩn, tỉnh Bình Dương
Công việc thực hiện: Thi công chống thấm sàn mái nhà bằng vữa chống thấm K88 và K33 (vữa chống thấm K11 loại đàn hồi và loại thông dụng)
Khối lượng: 1,830.00 M2

Hình ảnh thực tế