Tên công trình: Công trình Hữu Mậu
Địa chỉ công trình: KCN VSIP 2, Tỉnh Bình Dương
Công việc thực hiện: Thi công chấm thấm mái nhà văn phòng (màng khò và sửa chữa chống thấm bằng K33)
Khối lượng: 220.00 M2

Hình ảnh thực tế