Tên công trình: Công trình Kim Điền
Địa chỉ công trình: KCN Lê Minh Xuân, TP.HCM
Công việc thực hiện:
– Thi công chống thấm quét K33 (K11 loại thông dụng) toàn bộ nhà văn phòng, thí nghiệm,bể nước PCCC và xê nô 2 nhà xưởng
Khối lượng: 1253.00 M2
– Thi công chống thấm bơm PU bể PCCC
Khối lượng: 328.00 Kim

Hình ảnh thực tế