Tên công trình: Leading Vina
Địa chỉ công trình: KCN Mỹ Xuân A2, Xã Mỹ Xuân, Huyện Tân Thành, Tỉnh BR-VT
Công việc thực hiện: Quét chống thấm K33 bể nước thải (Vữa chống thấm K33)
Khối lượng: 3,840.00 M2

Hình ảnh thực tế