Tên công trình: Công trình Lian-Ta-Hsing
Địa chỉ công trình: KCN Phước Đông, Xã Phước Đông, Huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh
Công việc thực hiện:
– Quét Epoxy khu vực bể xử lý nước thải
Khối lượng: 2,026.27 M2
– Quét chống thấm K33 (vữa chống thấm K11 loại thông dụng)
Khối lượng: 15,000.05 M2
– Thi công chống thấm bơm PU
Khối lượng: 615.00 Kim
– Thi công chống thấm sàn mái nhà văn phòng bằng màng khò và vữa chống thấm K33 (vữa chống thấm K11 loại thông dụng)
Khối lượng: 3,620.66 M2

Hình ảnh thực tế