Quét chống thấm K33 bể nước thải công trình Leading

Tên công trình: Công trình Leading
Địa chỉ công trình: KCN Mỹ Xuân A2, Xã Mỹ Xuân, Huyện Tân Thành, Tỉnh BR-VT
Nội dung công việc: Quét chống thấm K33 bể nước thải (Vữa chống thấm K33)
Khối lượng: 3,840.00 M2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Bo gi xy nh - Home Bo gi d?ch v? s?a nh Bo gi xy nh ph?n th